Artikel 12 Sv (Digitaal boek)


Artikel 12 Sv. is een vreemde eend in de bijt. Met een eenvoudig briefje kunnen burgers bij de gerechtshoven klagen over de beslissing van een officier van justitie om een strafbaar feit niet (verder) te vervolgen. Bij toewijzing van het beklag moet het Openbaar Ministerie tegen wil en dank de zaak voor de strafrechter te brengen. Staatsrechtelijk is dat, minst genomen, een bijzondere figuur.

Hoe moet de beslissing van de officier van justitie worden getoetst? En wat is de rol van de advocaten-generaal, de vertegenwoordigers van het O.M. bij de hoven, die het best oneens kunnen zijn met de beslissing van de officier van justitie? En hoe verloopt de beklagprocedure in de praktijk?

Dit boekje, geschreven door leden van het Amsterdamse gerechtshof en een aan het ressortsparket Amsterdam verbonden advocaat-generaal, probeert op deze vragen een antwoord te geven.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): S.J.A.M. van Gend, G.J. Visser (red.)

1e druk 2004

Verschijningsdatum: 01-01-2004

ISBN: 9789069165363

Pagina's: 173

12 Sv

Strafrecht en criminologie StrafprocesrechtStrafrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven Prinsengrachtreeks

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.