Kinderalimentatie, wat nu?

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Op 9 november 2006 heeft de minister van justitie wetsvoorstel 29.480 tot herziening van het kinderalimentatiestelsel ingetrokken, omdat er in de Tweede Kamer onvoldoende draagvlak voor het voorgestelde forfaitaire systeem van vaststelling van kinderalimentatie is. In deze bijdrage wordt ingegaan op kinderalimentatie aan de hand van de totstandkoming van het wetsvoorstel en de kritiek die erop geleverd is in en buiten het parlement.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): A. Willems

Archiefcode: UCERF2007063

kinderalimentatiestelsel wetsvoorstel 29.480 tot herziening van het kinderalimentatiestelsel