Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot partneralimentatie

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De partneralimentatie ligt onder vuur. De rechtsgrond voor partneralimentatie staat ter discussie: van lotsverbondenheid naar huwelijks gerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. De politiek bereidt plannen voor om de maximale duur van de alimentatieverplichting in principe terug te brengen tot 5 jaar. De vraag is ook of samenwoners met kinderen recht hebben op alimentatie. Voorts ligt de vraag voor of de alimentatievaststelling een overeenkomst dient te worden die volledig ter vrije invulling staat van partijen. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op deze actuele ontwikkelingen op het gebied van partneralimentatie.