Nauwere samenwerking binnen de Europese Unie: nieuwe IPR-verordeningen over de vermogensrechtelijke gevolgen van huwelijken en geregistreerde partnerschappen

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Op 29 januari 2019 zijn twee EU-verordeningen van toepassing geworden die van groot belang zijn voor het grensoverschrijdende familierecht. Het zijn Verordening (EU) 2016/1103 op het gebied van huwelijksvermogensstelsels en Verordening (EU) 2016/1104 op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen. De auteur beziet wat ons te wachten staat met deze twee nieuwe ipr-verordeningen. Mooi is dat in beide instrumenten alle drie de ipr-kwesties geregeld worden. Er staan dus zowel regels in ter bepaling van de vraag of de rechter in een huwelijksvermogensrechtelijke kwestie internationaal bevoegd is, als welk recht moet worden toegepast, als de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen over deze onderwerpen. Dat brengt alle regels overzichtelijk bijeen. Op een aantal punten zal het Hof van Justitie nodig zijn om – verordeningsautonoom – bepaalde begrippen en regels uit te leggen. De auteur legt in deze bijdrage de structuur van beide regelingen uit en identificeert een aantal problemen. Ook komt aan bod waarin de nieuwe regelingen van het oude recht afwijken. Bedacht moet worden dat het aantal internationale stellen toeneemt, hetgeen betekent dat deze regelingen regelmatig zullen moeten worden toegepast in de praktijk. Deze bijdrage is hier een goede richtingwijzer bij.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen