Kiekeboe! Hier ben ik: identiteitsrechten van kinderen in het familierecht

UCERF 17 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Het recht op identiteit van minderjarigen. Dit recht op identiteit is een terrein dat nog niet vaak onderzocht is begint dan ook met een open verkenning van identiteitsrechten. Verschillende verdragen zijn daardoor relevant, maar met name artikel 8 IVRK en artikel 8 EVRM bieden bescherming aan dit recht. Daarbij rijzen veel vragen: wat houdt het recht in, en welke bescherming vloeit er mogelijk uit voort? Na een uitgebreide analyse van alle rechtsbronnen komt de auteur tot de conclusie dat hierop geen eenduidige antwoorden te formuleren zijn. Veeleer hangt het af van de concrete situatie, het specifieke onderwerp en het specifieke kind. Duidelijk is wel dat veel onderwerpen van het personen- en familierecht in nauw verband staan met het recht op identiteit. Het kan implicaties hebben voor bijvoorbeeld gezag en omgang, jeugdbescherming, gender en naam van de minderjarige, verhuis- en ontvoeringszaken, en afstamming en het recht te weten van wie je afstamt. Ook culturele, religieuze en linguïstische achtergrond kunnen er onder vallen. Wat dit uiteindelijk betekenen kan voor het Nederlandse familierecht, leest u in deze bijdrage.