Kinderparticipatie in Nederland: Wat kunnen we leren van het IVRK en het EVRM?

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De regering heeft laten weten dat er voorlopig weinig wezenlijke wijzigingen te verwachten zijn met betrekking tot kinderparticipatie in familiezaken. Charlotte Mol laat zien dat dit een gemiste kans is. Ze vertrekt vanuit het internationale mensenrechtelijke kader, waar artikel 12 van het Verdrag voor de Rechten van het kind, en art. 8 EVRM een belangrijke impuls geven aan het serieus nemen van kinderen in familierechtelijke procedures. Twee thema’s worden er uit gelicht: de leeftijdsgrens voor het hoorrecht, die al vaak ter discussie is gesteld. Mol gaat na hoe de eisen van het IVRK met betrekking tot het recht van kinderen om te spreken en het recht op een passende waardering van die mening zich verhouden tot de Nederlandse situatie. Het is ook een van de thema’s waarover de Nederlandse regering moet rapporteren aan de het Kinderrechtencomité.