Kinderalimentatie bij samengestelde gezinnen: een knelpunt en een stappenplan

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Een heldere uiteenzetting over de berekening van kinderalimentatie bij samengestelde gezinnen. Jennifer Franken en Johan de Wit, komen vanuit hun ervaring vanuit de rechtspraktijk met een aantal ideeën over de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder. Die berekening speelt steeds vaker een rol in de praktijk door scheidingen en hertrouwen. Na een uiteenzetting van het juridisch kader, waarbij de wet veel ruimte laat, terwijl de Hoge Raad meer houvast biedt, benoemen ze een knelpunt uit de lagere rechtspraak. In het geval een ouder twee kinderen uit twee relaties heeft, wordt eerst de draagkracht van die ouder verdeeld over de twee kinderen, vóórdat de draagkracht wordt vergeleken met de draagkracht van de andere ouders van de twee kinderen. Dat kan leiden tot onrechtvaardige resultaten, namelijk dat degene met meer dan genoeg draagkracht relatief gezien minder hoeft te betalen dan andere onderhoudsplichtigen. Diegene houdt dan draagkracht over ten koste van de andere (stief)ouders. Aan de hand van een concreet rekenvoorbeeld laten ze het verschil tussen draagkracht eerst verdelen over de kinderen en dan vergelijken of juist niet. Vervolgens komen Franken en De Wit met een handig stappenplan hoe de kinderalimentatie in dit soort gevallen berekend kan worden en welke stappen daarbij achtereenvolgens gezet worden. Voor het geval de draagkracht onvoldoende is, zien ze een aantal voordelen van een bepaalde verdeling van de draagkracht.