Naar een beperkte gemeenschap van goederen

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


In een bundel over actuele ontwikkelingen in het familierecht mag een bijdrage over de beperkte huwelijksgoederengemeenschap niet ontbreken. Dit heeft Wilbert Kolkman voor zijn rekening genomen. Over het wetsvoorstel 33 987 is al veel geschreven. Er zijn voor- en tegenstaanders. Vanuit Europees perspectief is in ieder geval op te merken dat Nederland ingeval van aanname van het wetsvoorstel eindelijk aansluiting zoekt bij Europese ontwikkelingen. De beperkte gemeenschap van goederen lijkt in hoge mate op de gemeenschap van aanwinsten zoals voorgesteld in de Beginselen van Europees familierecht betreffende de vermogensrechtelijke relaties van echtgenoten van de Commission on European Family Law. De opstellers hebben zich daardoor laten inspireren. Meer gelijkenissen van de huwelijksvermogensrechtelijke stelsels leidt in internationale gevallen ook tot minder verrassingen. Het wettelijke stelsel van de algehele gemeenschap van goederen heeft hopelijk zijn langste tijd gehad.