Jeugdstrafrecht in beweging

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Deze bijdrage beoogt de plannen voor een adolescentenstrafrecht tegen het licht te houden en te beoordelen op hun nut, noodzaak en wenselijkheid. Eerst wordt kort ingegaan op de aanleiding voor de brief van de staatssecretaris en de inhoud ervan. Vervolgens worden de plannen nader geanalyseerd en afgezet tegen de recente wetenschappelijke inzichten, adviezen van gezaghebbende instanties, zoals de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en het VN-Comité voor de Rechten van het Kind, en het bestaande strafrecht voor jongeren en volwassenen in theorie en praktijk.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): T. Liefaard

Archiefcode: UCERF2012067

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrechtStrafrecht en criminologie Strafrecht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen