De financiële gevolgen van scheiding: verdelingseffecten

UCERF 17 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Scheidingen vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief. Welke gevolgen heeft scheiding op het besteedbaar inkomen van de partners? De verschillen tussen gezinnen en tussen mannen en vrouwen. Van belang bij dit onderwerp is dat de kans dat twee laag- of middelbaar opgeleide partners thans uit elkaar gaan ongeveer twee keer zo groot is als de kans dat twee hoogopgeleide partners scheiden. Ook andere factoren zijn van belang voor de scheidingskans. Zo is de kans op een scheiding groter onder paren met een laag gezinsinkomen, die jong zijn gaan samenwonen, die geen of verschillende religies aanhangen, wier ouders gescheiden zijn, waarin de partners chronische gezondheidsklachten ervaren, waarin de partners zeer extravert of neurotisch zijn, waarin de man een migratieachtergrond heeft en waarin de man langdurig werkloos is. Het onderzoek laat opnieuw zien dat scheiding nog steeds belangrijke verschillen in inkomen meebrengt, ondanks het soms heersende beeld dat de emancipatie wel zo’n beetje voltooid is.