De rol van het sociale netwerk bij (v)echtscheidingen

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Uit deze sociaalwetenschappelijke bijdrage volgt dat het bij vechtscheidingen niet alleen om vechtende ouders gaat, maar dat het juist ook van belang is om een breder perspectief te betrekken waarbij niet alleen naar de rol van de ouders wordt gekeken, maar ook naar de invloed die de sociale netwerken om de ouders heen hebben op de dynamiek van een scheiding. Daarbij wordt in de bijdrage uiteengezet welke rol die netwerken kunnen vervullen en dat is uiteindelijk belangrijk om te begrijpen wat een echtscheiding tot vechtscheiding kan maken.