De overlegscheiding: de eerste ervaringen in Nederland

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De afgelopen jaren is in Nederland de overlegscheiding geïntroduceerd. De term overlegscheiding is de (voorlopige) vertaling van de uit de Verenigde Staten overgewaaide ‘collaborative divorce’. ‘Collaborative divorce’ is weer een species van ‘collaborative law’, een methode van geschiloplossing waarin op de wijze van mediation wordt gewerkt én ieder van partijen wordt bijgestaan door een eigen advocaat. De advocaten en partijen tekenen een overeenkomst, waarin zij afspreken over het betreffende geschil geen gerechtelijke procedure te starten. Sinds de introductie van de overlegscheiding in Nederland is een groot aantal verschillende professionals (naast advocaten bijvoorbeeld ook coaches en financieel specialisten) getraind in het begeleiden van overlegscheidingen en hebben de eerste overlegscheidingen plaatsgevonden. In dit artikel wordt in de eerste plaats de achtergrond van de overlegscheiding geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling van de overlegscheiding in de Nederlandse praktijk. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de zogenaamde ‘paradigm shift’ (als een soort innerlijke cultuuromslag) die een collaborative professional (voor deze term is nog geen vertaling) doormaakt om in teamverband overlegscheidingen te kunnen begeleiden.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): B. Chin-A-Fat

Archiefcode: UCERF2011017

collaborative divorce overlegscheiding paradigm shift

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht