De positie van de minderjarige in het civiele proces

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Een beschouwing van het recht van minderjarigen om gehoord te worden in aangelegenheden die hen betreffen en de (on)mogelijkheden voor minderjarigen die het Nederlandse recht thans kent om kwesties die hen betreffen zelfstandig aan de rechter voor te leggen. Achter het benadrukken van beide onderwerpen ligt de vraag welke rol minderjarigen zelf toekomt in juridische procedures.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): L. Punselie

Archiefcode: UCERF2010081

child-friendly justice hoorrecht minderjarigen minderjarige