De Hoge Raad en het familierecht

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Een toetsing in Straatsburg is enerzijds enger dan de toetsing door de cassatierechter (zij omvat uitsluitend een toetsing aan het EVRM en zijn protocollen) en anderzijds ruimer. Het Europese Hof oordeelt over de besluitvorming en het resultaat daarvan “in the light of the case as a whole”, met inbegrip van de waardering van de feiten, en neemt daarin ook de belangen van niet-procespartijen mee.
In deze bijdrage wordt onderzocht wat wetenschappers en advocaten kunnen bijdragen om deze verschillende wijzen van toetsing met elkaar te verenigen en in het bijzonder of, en zo ja hoe, de Principles zoals ontwikkeld door de Commission on European Family Law hieraan kunnen bijdragen.