De logeerbuik: draagmoederschap in Nederland

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Op dit moment is altruïstisch draagmoederschap in Nederland niet verboden, maar de gevolgen van deze vorm van draagmoederschap zijn niet helder geregeld. Volgens het Nederlandse afstammingrecht is de vrouw uit wie het kind wordt geboren, de juridische moeder van het kind ongeacht of zij ook daadwerkelijk het genetische materiaal (de eicel) voor het kind heeft geleverd. Er bestaat geen specifieke juridische procedure waarmee de draagmoeder het kind kan overdragen aan de wensouders. Hoe kunnen de wensouders dan onder het huidige Nederlands recht de juridische ouders worden van het kind?


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): M.J. Vonk

Archiefcode: UCERF2011063

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht