De praktijk van het hoorrecht van minderjarigen: verbeteringen wenselijk?

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Een onderwerp dat de laatste jaren meer aandacht heeft gekregen: het recht op participatie van minderjarigen. Mariëlle Bruning gaat in deze bijdrage in op een groot WODC-onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van de uitbreiding van de formele procespositie en het hoorrecht van minderjarigen in familie- en jeugdprocedures. Interessant is dat in het onderzoek een schat aan informatie vergaard is over de praktijk van die participatierechten. Daarmee ontstaat een beeld van het daadwerkelijke gebruik van die rechten, alsmede wat er verbeterd kan worden. Met betrekking tot het hoorrecht is in kaart gebracht wat jongeren er zelf van vinden. Daaruit komt onder meer naar voren dat veel jongeren tevreden zijn, maar dat er qua terugkoppeling en informatie verbetering denkbaar is. De vraag of de leeftijdsgrens van 12 jaar veranderd zou moeten worden, wordt uiteenlopend beantwoord. Professionals verschillen onderling van inzicht en jongeren en ouders vinden overwegend dat die leeftijd naar beneden kan. De bijdrage geeft een aantal suggesties voor verbetering, die het gehele proces beslaan: van de oproepbrief tot gesprek en de fase daarna. Er zijn al belangrijke stappen gezet door de rechterlijke macht in de afgelopen jaren; met deze concrete aanbevelingen kan men verder.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): M.R. Bruning

Archiefcode: UCERF2020081

hoorrecht minderjarigen leeftijdsgrens participatierechten

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht