De waarde van het levenstestament

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


In deze bijdrage gaat de auteur in op vragen rondom het razend populaire levenstestament. Dit instrument, dat in de notariële praktijk tot ontwikkeling is gekomen, wordt vaak gebruikt vanuit de wens om zelf regie te houden. De beschermingsmaatregelen uit Boek 1 BW (curatele, bewind en mentorschap) worden als te beperkend gezien. Toch is het levenstestament niet zonder problemen. In de eerste plaats is er geen wettelijk kader voor het levenstestament waarin bijvoorbeeld het toezicht op de vertegenwoordiger die in het levenstestament is aangewezen, is geregeld. Aniel Autar gaat in op een aantal problemen als deze en komt ook met ideeën voor
best practices. Een daarvan is om in het levenstestament de wensen en wat er moet gebeuren, en wat juist niet, heel duidelijk te omschrijven. Daarbij kan een uitgebreide considerans waarin de belangen die de levenstestateur wenst na te streven en de verhoudingen die hij wenst te regelen aan de orde komen, een nuttige rol spelen. In termen van toezicht komt hij tot de aanbeveling om in het levenstestament op te nemen wat men precies van de toezichthouder verwacht, hoe vaak hij rekening en verantwoording moet of mag afleggen en welke maatregelen hij kan treffen indien de levensexecuteur disfunctioneert. Wie wil weten wat andere problemen en best practices zijn, lees zijn bijdrage.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): A. Autar

Archiefcode: UCERF2020053

best practices levensexecuteur levenstestament levenstestateur

Burgerlijk recht ErfrechtPersonen-, familie- en jeugdrecht