De modernisering van het huwelijksvermogensrecht: hoe nu verder? Over de mogelijkheden die het algemeen vermogensrecht biedt

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De bijdrage van Jan Hein Lieber begint met de uitdagende vraag hoe het huwelijksvermogensrecht hervormd kan worden. De titel licht al een tipje van de sluier op in welke richting hij mogelijk een oplossing ziet. Na een brede inleiding die context geeft aan de rechtsontwikkelingen op dit punt, onderzoekt Lieber vanuit praktisch oogpunt welke mogelijkheden het algemene vermogensrecht biedt. De vraag of het mogelijk is om een ontbindende of opschortende voorwaarde aan huwelijkse voorwaarden te verbinden, passeert de revue. Lieber is optimistisch over de toepassing van redelijkheid en billijkheid uit de artikelen 6:248 en 6:258 BW om huwelijkse voorwaarden uit te schakelen en roept op daar beter gebruik van te maken. Bovendien ziet hij ook andere routes.