Haaks op de WTL

Reactie op 'Hulp bij zelfdoding: een zaak voor justitie? Gedachtes naar de aanleiding van de zaak Ton Vink'.


In dit artikel Ton Vink een reactie op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi over de zorgvuldigheidseisen bij hulp bij zelfdoding en betoogt dat de zorgvuldigheidseisen uit de WTL niet van toepassing zijn op niet-artsen. (zie ook: Rb. Amsterdam, 22-1-2007, LJN: AZ6713).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Vink

Verschijning: oktober 2007

Archiefcode: AA20070760

hulp bij zelfdoding waardigheid zelfbeschikkingsrecht

Burgerlijk recht GezondheidsrechtStrafrecht en criminologie

Opinie Reactie/nawoord