Heeft een jurist een mening, en komt hij daar ook voor uit?: een reactie


In deze reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over het ontbreken van meningen en opinies van juristen in het (publieke) debat komt naar voren dat de juristen door beroeps- en gedragsregels niet in staat zijn om hun meningen te geven. Ook het feit dat meer ervaren juristen juridische meningen tot bijna feiten maken dragen ertoe bij dat er weinig controversiële meningen van juristen zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Couprie

Verschijning: December 1994

Archiefcode: AA19940802

beperking debat gedragsregels mening opinie vrijheid van meningsuiting

Opinie Reactie/nawoord

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen