Evenwichtig genoeg

Een reactie op ‘Het wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht’ van Jan Ekelmans


Ekelmans neemt in zijn opinie in het meinummer van dit blad vijf keuzes onder de loep die zijn gemaakt in het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht. Hij is van mening dat de keus waarop het inzagerecht is verwoord, in dit wetsvoorstel evenwichtiger kan worden gemaakt. Ik deel zijn mening op dit punt niet. Ik meen dat het vernieuwde inzagerecht mooi en evenwichtig is ingekaderd in het nieuwe bewijsrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.R. Sijmonsma

Verschijning: oktober 2021

Archiefcode: AA20210926

bewijsmiddel bewijsrecht inzagerecht Jan Ekelmans voorlopig getuigenverhoor

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Opinie Reactie/nawoord