Gezond verstand in het Carabisch gebied


In dit artikel, dat een reactie is op een eerder artikel uit Ars Arqui, wordt ingegaan op het nieuwe Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen (AASv). Hierbij komen belangrijke verschillen met het recht van het Nederlandse vasteland aan de orde en wordt ingegaan op het Statutaire concordantiebeginsel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. de Doelder

Verschijning: januari 1997

Archiefcode: AA19970017

Concordantiebeginsel strafrechtelijk kort geding strafvordering

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie

Opinie Reactie/nawoord