Resultaat 37–48 van de 155 resultaten wordt getoond

Iets minder geheimzinnig graag

A. Soeteman

Nawoord bij de reactie van Hansko Broeksteeg

Opinie | Reactie/nawoord
Maart 2011
AA20110251

Inderdaad, haaks op de WTL

Nawoord op bovenstaande reactie

M. van Dijk, A.C. Hendriks

In deze reactie op de reactie van Vink gaan de auteurs in op het artikel van Vink over hulp bij zelfdoding en stippen daarbij het zelfbeschikkingsrecht aan.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 2007
AA20070762

Ja, ze moest ‘t!

C. Syrier

In dit artikel gaat de auteur van het oorspronkelijk artikel in op een reactie daarop waarbij wederom de onderwerpen kabinet een demissionaire periode, motie van afkeuring en het homogeniteitsbeginsel aan de orde komen.

Opinie | Reactie/nawoord
Januari 2009
AA20090040

Kamervoorzitters en hun jurisprudentie

F. Bruinsma

Opinie | Reactie/nawoord
September 2010
AA20100652

Moest ze ‘t of moest ze ‘t niet?

De affaire Verdonk van december 2006 nogmaals onder de loep

L. de Jongh

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel dat ging over het aftreden van Rita Verdonk in december 2006. De auteur ontleent aan het feit dat twee juristen na een grondige analyse tot een verschillende conclusie komen over de werking de conclusie dat de staatsrechtelijke vertrouwensregel gecodificeerd dient te worden. In het artikel wordt ingegaan op het handelen van een kabinet tijdens een demissionaire periode, de motie van afkeuring en het homogeniteitsbeginsel.

Opinie | Reactie/nawoord
Januari 2009
AA20090037

Montesquieu en de rechter

Een commentaar

H.G.F.M. de Kok

Boogaard en Uzman geven in hun bijdrage van januari 2015 een uiteenzetting van de rechtsvormende taak van de rechter en van de sterke ontwikkeling die deze taak de laatste jaren heeft ondergaan. Ter aanduiding van het contrast met deze rechtsvormende taak openen zij hun bijdrage met een schets van de beperkte taak die volgens hen door Montesquieu aan de rechter werd gelaten, namelijk het strikt volgen van de wet: ‘le juge est la bouche de la loi’. Deze aan Montesquieu toegedichte mechanische taakopvatting is vaak verkondigd en door veel elkaar opvolgende generaties nageschreven. Zo ook door Boogaard en Uzman. Zij is echter ten onrechte aan Montesquieu toegedicht. Daar zijn ook te weinig bewijzen voor, terwijl er wel aanwijzingen zijn voor een ruimere taakopvatting.

Opinie | Reactie/nawoord
April 2015
AA20150294

Naschrift bij Bruinsma

G.E. van Maanen

Opinie | Reactie/nawoord
September 2010
AA20100654

Naschrift bij nevenstaande reactie

B.T.M. van der Wiel

In het decembernummer 2009 legde Bart van der Wiel uit waarom hij de instelling van een selectiekamer die tot doel heeft de voor cassatierechtspraak ongeschikt zaken buiten behandeling te plaatsen niet noodzakelijk vindt. Het voorstel om een dergelijke selectiekamer in te stellen staat in het rapport Hammerstein. Mr. Hammerstein stuurde ons een reactie op dit artikel. Aan Bart van der Wiel gaven wij de gelegenheid op deze reactie te reageren.

Opinie | Reactie/nawoord
Februari 2010
AA20100115

Naschrift bij voorgaande reactie

H.J.M van Berkel

In mei 2021 publiceerde Ars Aequi een artikel van Henk van Berkel, over ‘Beroepscolleges voor examinandi in het hoger onderwijs’. Martijn Berk was na lezing van het artikel enigszins ontgoocheld en voelde zich geroepen deze reactie in te sturen. Met naschrift van Henk van Berkel.

Opinie | Reactie/nawoord
September 2021
AA20210843

Naschrift bij: Notarissen-Curatoren THB

R.D. Vriesendorp

Reactie van Vriesendorp op een eerdere reactie van Kortmann en Faber over de bevoegdheden van een curator ten aanzien van het te gelde maken van vorderingen uit onrechtmatige daad die jegens de benadeelde schuldeisers zijn begaan.

Opinie | Reactie/nawoord
Juni 1998
AA19980582

Nawoord

A.P.A. Broeders

Reactie op het artikel 'Begrijpt de rechter wat ik bedoel?' van A.P.A. Broeders, die een nawoord op deze reactie heeft geschreven.

Opinie | Reactie/nawoord
November 2010
AA20100833

Nawoord

A.L.H. Ernes

Nawoord bij de reactie van Hansko Broeksteeg

Opinie | Reactie/nawoord
Maart 2011
AA20110252

Resultaat 37–48 van de 155 resultaten wordt getoond