Hulde aan de tempobeurs en Nawoord op bovenstaande reactie


Reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de invoering van de tempobeurs. De auteur vindt het een goede regeling.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van der Grinten, I. Meijer, W. Runderkamp

Verschijning: april 1993

Archiefcode: AA19930249

reactie studententijd studiefinanciering studieschuld

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Opinie Reactie/nawoord