Verbintenissenrecht

Resultaat 1–12 van de 71 resultaten wordt getoond

Aansprakelijkheid en vaccinatieweigering

Een reactie op Rosanne Hertzberger

R.H.M. Pierik

Post thumbnail In de discussie over de afnemende vaccinatiegraad stellen sommigen dat de schadeclaim wel eens zou kunnen bijdragen aan de bescherming tegen mazelenuitbraken. In dit artikel onderzoek ik de mogelijkheden van het aansprakelijkheidsrecht in deze discussie. Ik concludeer dat deze privaatrechtelijke benadering niet de meest voor de hand liggende is om het volksgezondheidsprobleem van afnemende vaccinatiebereidheid aan te pakken.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2020
AA20200332

Afwikkeling van een ongeldig telefoonabonnement

W.H. van Boom

Hoge Raad 12 februari 2016, nr. 15/03359, ECLI:NL:HR:2016:236, RvdW 2016/279 (Lindorff BV/Nazier)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2016
AA20160363

Artikel 6:230u BW: het draagkrachtbeginsel in het contractenrecht

A.G. Castermans

Post thumbnail Artikel 6:230u BW is op 13 juni 2014 in werking getreden. Zij vraagt om twee redenen de aandacht. Ten eerste geeft zij uiting aan het draagkrachtbeginsel in het contractenrecht. De vraag is hoe bijzonder dat is. Ten tweede verbiedt zij de handelaar een aanbod te doen aan een consument die dreigt boven zijn stand te gaan leven; de vraag is op straffe waarvan. Beide vragen houdt Alex Geert Castermans tegen het licht. Hij sluit af met enige uitlegkwesties.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen | Verdieping
september 2016
AA20160576

As honest as the day is long

V. Mak

In common law-systemen is de goede trouw een vreemd verschijnsel. In het Canadese recht lijkt daar nu verandering in te komen, aldus Vanessa Mak.
 

Opinie | Column
februari 2015
AA20150121

Baris-Riezenkamp

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 15 november 1957, nr. AG2023, ECLI:NL:HR:1957:AG2023 (Baris/Riezenkamp)

februari 1958
AA19580103

Belangenconflicten tussen agent en principaal

K.A.M. van Vught

Post thumbnail

Een agent (vertegenwoordiger) moet de belangen van zijn principaal (vertegenwoordigde) behartigen. Daarom kan de agent niet zomaar met zichzelf contracteren. Ook kan hij niet zonder meer twee principalen tegelijk vertegenwoordigen. Deze bijdrage beziet de regeling van belangenconflicten in het Burgerlijk Wetboek tegen de achtergrond van de common law.

Verdieping | Studentartikel
november 2015
AA20150861

Bijt het stoffelijkheidsvereiste van de aanneming van werk in het stof?

M.G.A. Berk

Post thumbnail Bij de aanneming van werk moet een werk van stoffelijke aard vervaardigd worden. Deze stoffelijkheidseis is niet onomstreden en bestaat niet in nabijgelegen rechtsstelsels. In dit artikel betoog ik dat dit stoffelijkheidsvereiste achterhaald is en dat naar de aard van de overeenkomst gekeken zou moeten worden om de aanneming van werk af te bakenen van de overeenkomst van opdracht.

Verdieping | Studentartikel
januari 2021
AA20210009

Borgtocht aangegaan ten behoeve van normale uitoefening bedrijf vennootschap?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 13 juli 2018, nr. 17/03820, ECLI:NL:HR:2018:1220 (Rabobank/X) Verbintenissenrecht, huwelijksvermogensrecht. Vernietigbaarheid borgtochtovereenkomst wegens ontbreken toestemming echtgenote (art. 1:88 lid 1 onder c i.v.m. art. 1:89 lid 1 BW)? Reikwijdte uitzondering van artikel 1:88 lid 5 BW. Rechtshandeling ten behoeve van normale bedrijfsuitoefening?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2018
AA20180816

Buena Vista

J.H. Nieuwenhuis

Hoge Raad 16 november 1984, nr. 6588, ECLI:NL:HR:1984:AG4903, RvdW 1984, 192 (De Lima Maduro/Maduro). Ook bekend als Buena Vista. Nietigheid van een beding om in de notariële akte de koopprijs slechts gedeeltelijk te vermelden. Is de gehele overeenkomst nietig?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1985
AA19850214

Contracten met de overheid

H.J.S.M. Langbroek, M.W. Scheltema

Post thumbnail Contracten met overheden is een onderwerp dat ligt op een kruispunt van privaat- en publiekrecht. Dit cahier geeft een introductie in het overheidscontractenrecht.

9789069168173 - 20-06-2016

Contracten met de overheid (Digitaal boek)

H.J.S.M. Langbroek, M.W. Scheltema

Post thumbnail Contracten met overheden is een onderwerp dat ligt op een kruispunt van privaat- en publiekrecht. Dit cahier geeft een introductie in het overheidscontractenrecht.

9789069168173 - 20-06-2016

Crowdfunding – een juridische verkenning

S.N. Demper, M.L. Louisse

Post thumbnail Dit cahier geeft een praktisch overzicht van de juridische aandachtspunten bij crowdfunding, er wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van crowdfunding als een alternatief voor bankfinanciering.

9789492766786 - 21-10-2019

Resultaat 1–12 van de 71 resultaten wordt getoond