Contracten met de overheid


Overheden sluiten voortdurend contracten. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld zaken of diensten worden die contracten in de eerste plaats beheerst door het privaatrecht.
Is de overheid in die gevallen een ‘gewone’ private partij of gelden toch andere regels? Zijn afspraken gemaakt over de uitoefening van bevoegdheden dan is het contract juist meer publiekrechtelijk van aard.  Waar moet dan rekening mee worden gehouden?

Contracten met overheden is een onderwerp op zich. Het ligt op een kruispunt van privaat- en publiekrecht. Met dit Ars Aequi Privaatrecht cahier is beoogd in het overheidscontractenrecht een introductie te geven.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): H.J.S.M. Langbroek, M.W. Scheltema

1e druk 2016

Verschijningsdatum: 20-06-2016

ISBN: 9789069168173

Pagina's: 74

contractenrecht overheid

Burgerlijk recht OndernemingsrechtVerbintenissenrechtStaats- en bestuursrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 39,50