Contracten met de overheid (Digitaal boek)


Overheden sluiten voortdurend contracten. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld zaken of diensten worden die contracten in de eerste plaats beheerst door het privaatrecht.
Is de overheid in die gevallen een ‘gewone’ private partij of gelden toch andere regels? Zijn afspraken gemaakt over de uitoefening van bevoegdheden dan is het contract juist meer publiekrechtelijk van aard.  Waar moet dan rekening mee worden gehouden?

Contracten met overheden is een onderwerp op zich. Het ligt op een kruispunt van privaat- en publiekrecht. Met dit Ars Aequi Privaatrecht cahier is beoogd in het overheidscontractenrecht een introductie te geven.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): H.J.S.M. Langbroek, M.W. Scheltema

1e druk 2016

Verschijningsdatum: 20-06-2016

ISBN: 9789069168173

Pagina's: 74

contractenrecht overheid

Burgerlijk recht OndernemingsrechtVerbintenissenrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers PrivaatrechtDigitale uitgaven

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.