Bijt het stoffelijkheidsvereiste van de aanneming van werk in het stof?


Bij de aanneming van werk moet een werk van stoffelijke aard vervaardigd worden. Deze stoffelijkheidseis is niet onomstreden en bestaat niet in nabijgelegen rechtsstelsels. In dit artikel betoog ik dat dit stoffelijkheidsvereiste achterhaald is en dat naar de aard van de overeenkomst gekeken zou moeten worden om de aanneming van werk af te bakenen van de overeenkomst van opdracht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.G.A. Berk

Verschijning: januari 2021

Archiefcode: AA20210009

7:750 lid 1 BW aanneming van werk overeenkomst van opdracht stoffelijkheidsvereiste

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht

Verdieping Studentartikel