Resultaat 25–36 van de 51 resultaten wordt getoond

Kennismaking met het executie- en beslagrecht (Digitaal boek)

P.H.G.J. Römers

Post thumbnail

Een kennismaking met het executie- en beslagrecht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de jurisprudentie wordt het executie- en beslagrecht in eenvoudige bewoordingen op overzichtelijke en toegankelijke wijze behandeld, zodat men zich deze materie snel eigen kan maken.

9789069164045 - 29-5-2000

Klassiekers onder de loep

Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten. Naast de positiefrechtelijke gevolgen wordt gekeken naar de mogelijke toepassing van deze klassiekers in de toekomst.

9789492766748 - 9-9-2019

Klassiekers onder de loep (Digitaal boek)

Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten. Naast de positiefrechtelijke gevolgen wordt gekeken naar de mogelijke toepassing van deze klassiekers in de toekomst.

9789492766748 - 9-9-2019

Kleuterschool Babbel

P. van Schilfgaarde

Hoge Raad 6 april 1979, nr. 11364, ECLI:NL:HR:1979:AH8595 (Reuvers/Zwolle). Ook bekend als Knabbel en Babbel. Onrechtmatige daad van een rechtspersoon.

April 1980
AA19800250

Kwalitatieve rechten, kwalitatieve verplichtingen

J.J. Valk

Twee rechtsfiguren ergens in het grijze gebied tussen absolute en relatieve rechten. Misleidende terminologie. Ellenlange wetsbepalingen. Kortom, het is geen wonder dat kwalitatieve rechten en kwalitatieve verplichtingen een hoop verwarring scheppen – zelfs bij rechters. In dit redactioneel worden de eigenschappen van beide rechtsfiguren aan de hand van voorbeelden systematisch uiteengezet.

Opinie | Redactioneel
September 2012
AA20120597

September 2016

KwartaalSignaal 140: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden, M.T. Beumers, L.M. de Hoog, J. van Kralingen, T. van den Linden, P.L.F. Ribbers

Letselschade: mag het een onsje minder belastend?

E.W. Bosch

Al geruime tijd is er aandacht voor de problemen bij de afhandeling van letselschades, zoals trage afhandeling en ondeskundige belangenbehartigers. Hierin hebben drie Tweede Kamerleden aanleiding gezien om een notitie te schrijven met verbetervoorstellen. In deze bijdrage worden de verbetervoorstellen afgezet tegen de bestaande regelgeving en de dagelijkse praktijk, en van commentaar voorzien.

Opinie | Opiniërend artikel
April 2020
AA20200353

Meer kans in de staatsloterij?

W.H. van Boom, C.M.D.S. Pavillon

Hoge Raad 30 januari 2015, nr. 13/04238, ECLI:NL:HR:2015:178 (Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij/Stichting Loterijverlies.nl)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2015
AA20150784

Niet-nakoming (Digitaal boek)

J.M. Smits

Post thumbnail

Dit cahier is bedoeld als een inleiding tot de privaatrechtelijke ‘niet-nakoming’: aan de hand van voorbeelden wordt de lezer meegevoerd door de – vaak als abstract ervaren – regels omtrent nakoming, schadevergoeding, ontbinding en opschorting.

9789069165349 - 19-10-2004

Niet-nakoming van negatieve verplichtingen in faillissement: mission impossible van de curator?

B.A. Keizers

Post thumbnail

De curator kan geconfronteerd worden met verplichtingen van de gefailleerde uit overeenkomsten waarvoor hij geen handeling meer hoeft te verrichten om nakoming te bewerkstelligen (negatieve verplichtingen). De Hoge Raad oordeelde in het Nebula-arrest (2006) dat de curator deze negatieve verplichtingen niet na hoeft te komen. In het Berzona-arrest (2014) oordeelde de Hoge Raad (daarentegen) dat de curator niet actief mag wanpresteren. Naar aanleiding van beide arresten staat in deze bijdrage centraal, in welke mate de curator binnen het kader van de Faillissementswet de bevoegdheid, dan wel mogelijkheid heeft om negatieve verplichtingen uit wederkerige (duur)overeenkomsten niet na te komen.

Verdieping | Studentartikel
September 2015
AA20150662

Opzegging van duurovereenkomsten, in het bijzonder kredietovereenkomsten

R.M. Wibier

Hoge Raad 10 oktober 2014, nr. 13/02588, ECLI:NL:HR:2014:2929 (ING/De Keijzer)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2015
AA20150480

Plas Valburg

M.L. van Oosten, J.L. Smeehuijzen

Post thumbnail

De Plas/Valburg-doctrine is in dogmatisch opzicht veelvuldig bekritiseerd. In deze bijdrage wordt getracht de doctrine te beoordelen vanuit een wat ander perspectief, te weten de klassieke tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid. Betoogd wordt, mede op basis van analyse van de feitenrechtspraak, dat de rechtszekerheidsnadelen van het leerstuk veel zwaarder wegen dan zijn vermogen de billijke oplossing mogelijk te maken.

Perspectief | Verdiepend artikel
Januari 2015
AA20150072

Resultaat 25–36 van de 51 resultaten wordt getoond