Baris-Riezenkamp


Hoge Raad 15 november 1957, nr. AG2023, ECLI:NL:HR:1957:AG2023 (Baris/Riezenkamp)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.C.L. van der Grinten

Verschijning: februari 1958

Archiefcode: AA19580103

Hoge Raad 15-11-1957 (ECLI:NL:HR:1957:AG2023) zaaknummer: AG2023

dwaling goede trouw onderhandelen precontractuele fase redelijkheid en billijkheid

Burgerlijk recht VerbintenissenrechtVermogensrecht