Artikel 6:230u BW: het draagkrachtbeginsel in het contractenrecht


Artikel 6:230u BW is op 13 juni 2014 in werking getreden. Zij vraagt om twee redenen de aandacht. Ten eerste geeft zij uiting aan het draagkrachtbeginsel in het contractenrecht. De vraag is hoe bijzonder dat is. Ten tweede verbiedt zij de handelaar een aanbod te doen aan een consument die dreigt boven zijn stand te gaan leven; de vraag is op straffe waarvan. Beide vragen houdt Alex Geert Castermans tegen het licht. Hij sluit af met enige uitlegkwesties.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.G. Castermans

Verschijning: september 2016

Archiefcode: AA20160576

3:40 BW 6:230u BW Colportagewet draagkrachtbeginsel overeenkomst vernietigingsinstrument

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht

Blauwe pagina's Bijzondere bepalingenVerdieping