Buena Vista


Hoge Raad 16 november 1984, nr. 6588, ECLI:NL:HR:1984:AG4903, RvdW 1984, 192 (De Lima Maduro/Maduro). Ook bekend als Buena Vista.

Nietigheid van een beding om in de notariële akte de koopprijs slechts gedeeltelijk te vermelden. Is de gehele overeenkomst nietig?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H. Nieuwenhuis

Verschijning: april 1985

Archiefcode: AA19850214

Hoge Raad 16-11-1984 (ECLI:NL:HR:1984:AG4903) zaaknummer: 6588

Burgerlijk recht VerbintenissenrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie