Afwikkeling van een ongeldig telefoonabonnement


Hoge Raad 12 februari 2016, nr. 15/03359, ECLI:NL:HR:2016:236, RvdW 2016/279 (Lindorff BV/Nazier)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H. van Boom

Verschijning: mei 2016

Archiefcode: AA20160363

Hoge Raad 12-02-2016 (ECLI:NL:HR:2016:236) zaaknummer: 15/03359

Burgerlijk recht VerbintenissenrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie