Resultaat 13–24 van de 51 resultaten wordt getoond

De herziening van het Franse verbintenissenrecht: les jeux sont faits

C. Calomme, J.M. Smits

Post thumbnail

1 oktober 2016 was een historische datum voor het Franse recht. Voor het eerst sinds de invoering van de Code Civil in 1804 vond een grondige herziening plaats van het in het wetboek neergelegde verbintenissenrecht. In deze bijdrage wordt ingegaan op de motieven voor en de inhoud van de herziening.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2016
AA20160726

De invloed van regelgeving van sportorganisaties op het civiele aansprakelijkheidsrecht

R.H.C. van Kleef

Post thumbnail

De sport kenmerkt zich door een grote hoeveelheid van eigen regelgeving. Veel van deze regelgeving is van tuchtrechtelijke aard en dient (mede) om schade te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan spelregels, pisteregels of aan standaarden voor stadionveiligheid. In dit artikel wordt gestreefd de status van deze regels in een civiele procedure te verduidelijken. In welke mate kan en moet tuchtrechtelijke regelgeving van sportorganisaties in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de toepasselijke zorgvuldigheidsnorm?

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
Juli 2016
AA20160545

De respectplicht ten aanzien van andermans contractuele belangen

L.M. van Bochove

Post thumbnail

Niet-contractspartijen zijn verplicht in hun handelen enige rekening te houden met het bestaan van een overeenkomst. Dit blijkt uit het feit dat het uitlokken van contractbreuk, en onder omstandigheden ook het profiteren hiervan, als strijdig met de maatschappelijke zorgvuldigheid wordt aangemerkt. Maar in hoeverre is ‘contractbreuk’ vereist? Kan bijvoorbeeld ook het aanzetten tot de opzegging van een overeenkomst als onzorgvuldig worden gekwalificeerd?

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2018
AA20180361

De-escalatiebedingen

Een duik in het ondiepe

Beantwoording rechtsvraag (344) Verbintenissenrecht

A.G. Castermans

In september 2014 verscheen de rechtsvraag 'Een duik in het diepe'. In deze bijdrage wordt de rechtsvraag beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 2015
AA20150539

Een fundamenteel arrest over een fundamentele vraag: vereist de ontbindingsbevoegdheid van artikel 6:265 BW een fundamentele tekortkoming?

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 28 september 2018, nr. 18/00855, ECLI:NL:HR:2018:1810, RvdW 2018/1828 (Eigen Haard)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2019
AA20190293

Een nieuwe standaard voor de verzuimregeling in het contractenrecht

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:​NL:​HR:​2019:​1581, RvdW 2019/1056 (Fraanje/Alukon) en Hoge Raad 31 januari 2020, ECLI:​NL:​HR:​2020:​141, NJ 2020/60

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2020
AA20200374

Gasboringen in Groningen en de aansprakelijkheid van de NAM

J.M. Emaus, E.C. Gijselaar, R. Rijnhout

Post thumbnail

In deze bijdrage verkennen de auteurs wat de juridische verantwoordelijkheid is van de NAM ten aanzien van door de inwoners van Groningen geleden schade ontstaan door bevingen die vworden veroorzaakt door gasboringen. Hierbij beperken zij zich niet alleen tot het Nederlandse buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, maar zij betrekken ook rechtspraak van het EHRM.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2014
AA20140801

Gebrekkige hulpzaak bij medische behandeling

W.H. van Boom

Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082 (Miragel-plombe), Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1090 (PIP-implantaat)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2021
AA20210268

Het moeras van de actieve wanprestatie

R.M. Wibier

Hoge Raad 9 november 2018, nr. 17/02800, ECLI:NL:HR:2018:2067 (Curatoren/Verhuurder)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2019
AA20190209

Het ontstaansmoment van een vordering bij ‘onderhanden werk’

W.H. van Boom

Hoge Raad 17 november 2017, nr. 16/03561, ECLI:NL:HR:2017:2901, RvdW 2017/1196 (Famed BV/Kreikamp q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2018
AA20180230

Jurisprudentie Verbintenissenrecht 2020

S. van Beek, S.D. Lindenbergh

Post thumbnail

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Verbintenissenrecht, chronologisch geordend van 1975 tot heden.

9789493199095 - 25-6-2020

Resultaat 13–24 van de 51 resultaten wordt getoond