De proceslustige Groninger rechtenstudent


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 13 maart 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE1795, nr. 200103751/1, JB 2002, 142 m.nt. Heringa

Een Groninger rechtenstudent was het blijkbaar niet eens met de beoordeling van een van zijn tentamens en heeft tot aan het hoogste instantie doorgeprocedeerd om zijn gelijk te halen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: september 2002

Archiefcode: AA20020626

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13-03-2002 (ECLI:NL:RVS:2002:AE1795) zaaknummer: 200103751/1

bekendmaking motivering rechterlijke toetsing tentamenuitslag wraking

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie