De positie van de derde in het bestuursprocesrecht in het bijzonder bij het rechtstreeks beroep tegen algemeen verbinden voorschriften


Het komende rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften bij de bestuursrechter roept de vraag op, in hoeverre ‘derden’ bij de bestuursrechterlijke procedure moeten worden betrokken wanneer een besluit, houdende een algemeen verbindend voorschrift, voorwerp van geschil is. Moet dat leiden tot een megaprocedure of valt het allemaal nog wel mee?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.G. Lubberdink

Verschijning: mei 1997

Archiefcode: AA19970349

actio popularis algemeen verbindend voorschrift procesrecht rechtstreeks beroep

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Bijzonder nummer De derde in het recht