De toepassing van de Wob in de zaak-Marianne Vaatstra


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 12 september 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AD3774, nr. 200100410/1, AB 2002, 4 m.n. Zijlstra, JB 2001, 275 (Marianne Vaatstra)

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geen bruikbaar kader voor de verstrekking van informatie over een opsporingsonderzoek aan familie van een slachtoffer; welk bestuursorgaan bevoegd: officier of minister? gedwongen mandaatverhouding? ontbreken van rechtsmiddelenvoorlichting: verschoonbaarheid te late indiening bezwaarschrift? opnieuw indienen verzoek?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: April 2002

Archiefcode: AA20020282

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12-09-2001 (ECLI:NL:RVS:2001:AD3774) zaaknummer: nr. 200100410/1

informatieverstrekking mandaat rechtsmiddelenvoorlichting

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie