De overtreder in het bestuursrecht


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 30 oktober 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3601, nr. H01.98.0301, JB 1998, 262 (Eekhof-de Vries)

In dit arrest wordt het begrip overtreder in het kader van bestuurlijke sancties uitgelegd. Hieruit blijkt dat alleen de illegale bouwer de overtreder is en niet degene die het illegale bouwwerk in stand houdt. Tegen de nieuwe eigenaar van een illegaal gebouwde berging is geen last onder dwangsom mogelijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.C.M.A. Michiels

Verschijning: Maart 1999

Archiefcode: AA19990169

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 30-10-1998 (ECLI:NL:RVS:1998:ZF3601) zaaknummer: H01.98.0301

illegaal bouwwerk last onder dwangsom overtreder

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie