De hoogleraar die geen professor meer werd genoemd, of meer was


Centrale Raad van Beroep 30 maart (CRvB) 2000, ECLI:NL:CRVB:2000:AA5573, nr. 97/6559 AW, TAR 2000, 64, 89, RAwb 2000, 131, m.a. G.A. van der Veen

Noot bij een uitspraak van de CRvB over het wel of niet mogen voeren van de titel van professor.
Zie ook Corrigendum en addenda bij ‘De hoogleraar die geen professor meer werd genoemd, of meer was’ en ‘Kafka in de polder: één zak met vuilnis te veel’


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: april 2001

Archiefcode: AA20010267

Centrale Raad van Beroep 31-01-2001 (ECLI:NL:CRVB:2000:AA5573) zaaknummer: 97/6559 AW

onderzoek ontslag professor titel

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie