Corrigendum en addenda bij ‘De hoogleraar die geen professor meer werd genoemd, of meer was’ en ‘Kafka in de polder: één zak met vuilnis te veel’


In dit artikel in de rubriek annotaties worden toevoegingen gegeven bij twee eerder in Ars Aequi geannoteerde uitspraken:

De hoogleraar die geen professor meer werd genoemd, of meer was Centrale Raad van Beroep 31-01-2001, ECLI:NL:CRVB:2000:AA5573
Kafka in de polder: één zak met vuilnis te veel Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 17 juli 2000, nr. 199903867/1, ECLI:NL:RVS:2000:AA6974

 

 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: september 2001

Archiefcode: AA20010663

annotatie rectificatie toevoeging

Annotaties en wetgeving Annotatie