De nieuwe structuur van de Raad van State


De Eerste Kamer is onlangs met grote tegenzin akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat voorziet in een nieuwe structuur van de Raad van State. Hoe is deze nieuwe structuur van de Raad van State en waarom was zij nodig? Twan Tak noemt de hoofdpunten, maar gaat vooral in op wat er niet geregeld wordt: de reeds in 1994 beloofde definitieve vormgeving van het hoger beroep en de rechtseenheidsvoorziening in de bestuursrechtspraak. Volgens hem lijkt de eigenlijke functie van de wet juist het (definitief) ontlopen van die belofte en het verder verankeren en verstevigen van de reeds vóór 1994 bestaande versnippering van de Nederlandse bestuursrechtspraak onder de informele leiding van de Raad van State.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.Q.C. Tak

Verschijning: november 2010

Archiefcode: AA20100782

bestuursrechtspraak Raad van State rechtseenheid

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel