De toekomst van de bestuurlijke lus


Per 1 januari 2010 beschikt de bestuursrechter over een nieuw instrument: de bestuurlijke lus. Met behulp van een tussenuitspraak kan de bestuursrechter het bestuursorgaan de gelegenheid bieden een gebrek in het bestreden besluit te herstellen. Met de bestuurlijke lus wil de wetgever een halt toeroepen aan de praktijk van zogeheten ‘kale vernietigingen’, met andere woorden: uitspraken waarin de bestuursrechter volstaat met de gegrondverklaring van het beroep en de vernietiging van het bestreden besluit. De praktijk van het ‘bestuurlijk pingpongen’ ligt al geruime tijd onder vuur, bij wetenschappers, bestuurders en politici.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.M. Koenraad

Verschijning: April 2010

Archiefcode: AA20100235

bestuurlijk pingpongen bestuurlijke lus gebreken in besluitvorming van bestuursorganen kale vernietigingen tussenuitspraak

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht