Beantwoording rechtsvraag (204) burgerlijk recht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederen- en faillissementsrecht naar nieuw BW. De vraag die aan de orde is, is of de in de casus geschetste feiten er sprake is van een geldig eigendomsvoorbehoud en stil pandrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H.M. Reehuis

Verschijning: juni 1991

Archiefcode: AA19910507

eigendomsvoorbehoud financiering lease nieuw BW redenering stil pandrecht

Burgerlijk recht FaillissementsrechtVermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag