Beantwoording rechtsvraag (203) bestuursrecht-milieurecht

Casus: gedogen van composteringsbedrijf


In de beantwoording van deze rechtsvraag is aan de orde in hoeverre omwonenden van een bedrijf dat afval verwerkt op basis van een gedoogverklaring waarbij veel stank vrijkomt van het provinciebestuur kunnen eisen deze afvalverwerking te staken ook indien er sprake is van vooruitzicht op legalisatie. Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre civielrechtelijke vorderingen tegen het afval verwerkende bedrijf. Daarnaast wordt de er antwoord gegeven op de vraag of het verlenen van de gedoogbestemming mogelijk is en in lijn is met de destijds geldende beleidsregels van het Rijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J.J. van Buuren

Verschijning: mei 1991

Archiefcode: AA19910437

bestemmingsplan gedoogverklaring legalisatie verbodsactie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Perspectief Rechtsvraag