Reactie op ‘Avery – VRG’


Reactie bij de noot van een arrest over de uitleg van een overeenkomst bij de overdracht van pensioenrechten, bij de overgang van onderneming. Hartkamp, de advocaat-generaal die heeft geconcludeerd bij het geannoteerde arrest, gaat in op het verkeerd citeren en weergeven van bepaalde onderwerpen en zaken in de noot.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.S. Hartkamp

Verschijning: oktober 1992

Archiefcode: AA19920592

Haviltex-criterium onderneming overdracht pensioenrechten reactie uitleg

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Reactie/nawoord