Reactie op: Verkerk-Tiethoff q.q.


In dit artikel wordt een reactie gegeven op de noot die prof. mr. R.D. Vriesendorp schreef bij het arrest van 20 november 1998, beter bekend als Verkerk/Tiethoff.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann, R.D. Vriesendorp

Verschijning: juli 1999

Archiefcode: AA19990538

inbetalinggeving Pauliana schuldvernieuwing

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Opinie Reactie/nawoord