Reactie: Het recht van meningsuiting en de Toren van Babbel


In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op een artikel in Ars Aequi over de demonstratievrijheid op het Binnenhof in Den Haag. De auteur betoogt dat de auteur van het eerdere artikel een aantal missers heeft gemaakt en doet de juiste feiten en de uitleg van de toepasselijke regels uit de doeken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.E. Schilder

Verschijning: april 1991

Archiefcode: AA19910319

demonstratievrijheid reactie toestemming vrijheid van meningsuiting wanordelijkheden

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Reactie/nawoord