Reactie: 50 jaar Eichmann in Jerusalem: is herziening echt nodig?


In het februarinummer van Ars Aequi schreef Klaas Rozemond dat Hannah Arendts typering van Adolf Eichmann een ernstige vergissing is die aan een grondige herziening toe is. Thomas Mertens en Paul Mevis leggen in dit nummer uit waarom zij het hier niet mee eens zijn. Met nawoord van Klaas Rozemond.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.J.M. Mertens, P.A.M. Mevis

Verschijning: juni 2013

Archiefcode: AA20130460

Metajuridica Rechtsfilosofie

Opinie Reactie/nawoord