Vermogensrecht

Resultaat 13–24 van de 589 resultaten wordt getoond

‘Zeg Van Klaveren, ben jij al verzekerd?’

De collectieve aansprakelijkheid van artikel 138(248) Boek 2 BW: een weg zonder uitweg?

H. Houben

Op 1 januari 1987 is de misbruik-3 wetgeving van kracht geworden. Het is een typisch produkt uit de nieuwe generatie wetten die bedoeld zijn om alle vormen van misbruik en onbehoorlijk gebruik van vennootschappen te bestrijden. Een wezenlijk onderdeel van de wet vormt het expliciet omschreven beginsel van collectieve aansprakelijkheid van het bestuur van een vennootschap. Hieronder volgt een beschouwing over deze vorm van aansprakelijkheid en haar mogelijke gevolgen.

Verdieping | Studentartikel
september 1988
AA19880511

‘Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen’

E.G.D. van Dongen

Post thumbnail Neminem laedit qui suo iure utitur. Over burenruzies, loze schoorstenen en evident ongegronde vorderingen. Deze amuse illustreert de waarde van de bestudering van de rechtsgeschiedenis aan de hand van het leerstuk misbruik van bevoegdheid.

Opinie | Amuse
april 2020
AA20200318

(Br)exit?

Beantwoording rechtsvraag (347) Commercieel contractenrecht

H.N. Schelhaas, J.K. Stam

In het aprilnummer 2017 van Ars Aequi stelden Harriët Schelhaas en Joost Stam een rechtsvraag. In deze bijdrage beantwoorden zij die vraag, en maken zij de winnaar bekend.

Perspectief | Rechtsvraag
december 2017
AA20171029

(Br)exit?

Rechtsvraag (347) Commercieel contractenrecht

H.N. Schelhaas, J.K. Stam

Beantwoord deze rechtsvraag vóór 1 juli 2017. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om hun e-mailadres, universiteit, studierichting en -jaar te vermelden. In het novembernummer van 2017 zal de winnaar worden bekend gemaakt.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2017
AA20170348

10 jaar bedenktijd

10 jaar bedenktijd

S.B.

In deze column wordt kort ingegaan op de herziening van de regels rondom de koopovereenkomst, in het bijzonder die van onroerende zaken.

Opinie | Column
april 2003
AA20030249

20 jaar Nieuw BW en het goederenrecht: er is in die tijd veel-weinig* gebeurd

*Doorhalen wat niet van toepassing is

S.E. Bartels

Post thumbnail

Met hulp van de twee fantastische hoogleraren Sven Stelbaert en Bert Valsteens bespreekt Steven Bartels de ontwikkelingen in het goederenrecht van de afgelopen twintig jaar.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
juni 2012
AA20120478

A.R. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, dissertatie Utrecht 1965

E.H. Hondius

Post thumbnail

Prof. mr. Hondius beschouwt in deze eerste bijdrage van de nieuwe Rode draad de dissertatie van mr. A.R. Bloembergen over 'Schadevergoeding bij onrechtmatige daad'. Nadat Hondius eerst wat achtergronden bespreekt, behandelt hij vervolgens het proefschrift. Ook komen recencies op de dissertatie, het hoogleraarschap van mr. A.R. Bloembergen en latere publicaties aan bod.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
januari 2008
AA20080073

Aankoopkosten van een deelneming behoeven niet te worden geactiveerd

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 24 mei 2002, nr. 37 021, ECLI:NL:HR:2002:AD8553 Bij aankoop van een deelneming kunnen de aankoopkosten ten laste van de winst worden gebracht in het jaar waarin deze kosten worden gemaakt. Deze kosten behoeven derhalve niet als onderdeel van de aankoopprijs als kostprijs van de deelneming te worden geactiveerd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2003
AA20030203

Aanmerkelijk onvoorzichtig. De ondergrens van de schuld in het verkeersstrafrecht

W.H. den Harder

Wanneer zou een betrokkene bij een verkeersongeval met zeer ernstige gevolgen niet veroordeeld moeten worden als pleger van het verkeersmisdrijf van artikel 6 WVW 1994? Kunnen aan het privaatrecht argumenten worden ontleend om strafrechtelijke aansprakelijkheid af te wijzen? Het privaatrecht kent, anders dan het strafrecht, een eigen schuld -verweer. De causale bijdrage van een slachtoffer aan het verkeersongeval staat in het civiele recht vanzelfsprekend ter discussie. Veel strafrechters kunnen daarentegen weinig waardering opbrengen voor een verdachte die (dit)verweer voert.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2007
AA20070381

Aanpak van problematische schulden: de Wet adviesrecht gemeenten bij beschermingsbewind

Aanscherping van de veiligheid binnen sport met behulp van zelfregulering voor en door sportorganisaties

J. Vermeulen

In dit artikel, dat naar aanleiding van het Skeelerarrest is geschreven, worden sportorganisaties aangespoorde veiligheid binnen de sport aan te scherpen. Op sportorganisaties rust een vergaande maatschappelijke zorgplicht. Voorgesteld wordt dat sportorganisaties met behulp van zelfregulering gebruik gaan maken van risicoanalyses en één blessureregistratiesysteem. (zie ook: HR 25-11-2005, Skeeler).

Verdieping | Studentartikel
oktober 2006
AA20060692

Aansprakelijkheid bij sport en spel

N.K. van Mullem

sport en spel zijn bijzondere situaties waarin een onrechtmatige daad minder snel wort aangenomen. In dit artikel volgt een nadere blik hierop.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2003
AA20030165

Resultaat 13–24 van de 589 resultaten wordt getoond