A.R. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, dissertatie Utrecht 1965


Prof. mr. Hondius beschouwt in deze eerste bijdrage van de nieuwe Rode draad de dissertatie van mr. A.R. Bloembergen over 'Schadevergoeding bij onrechtmatige daad'. Nadat Hondius eerst wat achtergronden bespreekt, behandelt hij vervolgens het proefschrift. Ook komen recencies op de dissertatie, het hoogleraarschap van mr. A.R. Bloembergen en latere publicaties aan bod.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: januari 2008

Archiefcode: AA20080073

onrechtmatige daad promotie publicaties recensie

Burgerlijk recht VermogensrechtStudie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Overig Rode draad Onder doctoren